Search

Lestijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

's morgens 08.30 - 12.00 uur
's middags 13.15 - 15.15 uur

Woensdag

's morgens 08.30 - 12.30 uur

Op donderdagmiddag zijn de kinderen van groep 1 en 2 vrij.

Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 1 tot en met 4 vrij.

Vakantierooster

Herfstvakantie 22 tot en met 26 oktober
Kerstvakantie 24 december tot en met 4 januari
Voorjaarsvakantie 18 februari tot en met 22 februari
Paasweekend 19 april tot en met 22 april
Meivakantie 23 april tot en met 3 mei
Hemelvaart 30 tot en met 31 mei
Tweede Pinksterdag 10 juni
Zomervakantie 15 juli tot en met 23 augustus

Gymtijden

De leerlingen van groep 1 en 2 gymmen op school in het speellokaal. Het speellokaal is voorzien van toestellen en spelmaterialen.

Vanaf groep 3 gymmen de leerlingen in de Hunsowhal. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 moeten voor de gymles sportkleding en gymschoenen bij zich hebben.

Groep 3 en 4 gymmen op woensdagmorgen.

Groep 5 t/m 8 gymmen op woensdagmorgen en vrijdagmiddag.